Fyllinger

EN FYLLING
En fylling i en tann er den vanligste behandling av hull (karies). Formålet er å forhindre at hullet blir større, men også å bringe tannens normale funksjon og form tilbake. Når tannlegen legger en fylling fjernes den ødelagte tannsubstansen slik at det bare er frisk tannsubstans igjen. Deretter fylles hullet med et fyllingsmateriale.

En fylling forhindrer ytterligere skade, fordi den forsegler det området hvor bakteriene hadde trengt inn. Fyllingsmaterialer kan bestå av tannfarget plast (kompositt), glassionomer og amalgam (en blanding av kvikksølv, sølv, kobber, tinn og sink). Gull og porselen kan også brukes til tannfyllinger.


Oversikt over fyllinger

Valg av fyllingsmateriale avhenger av den oppgave som skal løses. Det spørs på hullets størrelse og om det er snakk om allergier fra bestemte materialer, men også av hvor i munnen fyllingen skal legges. Den endelige prisen kommer an på valg av fyllingsmateriale. De forskjellige valgmulighetene er:

  • Komposittplast har samme farge som tannen og kan derfor brukes der man ikke ønsker at fyllingen skal være synlig. Plasten har konsistens som marsipan og kan enkelt fylles i det ferdig borrede/utskrapte rengjorte hull. Fyllingens form tilpasses og belyses deretter med konsentrert lys som gjør at plasten herdes. Kompositt er ikke egnet til altfor store fyllinger fordi det slites med tiden og kan da relativt lett brekke. Komposittfyllinger kan med tiden bli misfarget av kaffe, te eller røyking.
  • Amalgam/sølvfylling har god holdbarhet og er relativt billig. Amalgamfyllinger er mer synlig enn porselen og komposittfyllinger pågrunn av den mørke fargen. Materialet brukes derfor normalt ikke i fortennene.
  • Glassionomer er et populært fyllingsmateriale fordi materialet utskiller fluor. Dermed minsker risikoen for hull i kantene av fyllingen. Glassionomer tåler dårlig tyggetrykk. Derfor er bruksområdet noe begrenset. Forskjellige blandinger av glassionomer og komposittplast brukes til behandling av hull i melketenner.
  • Porselen kan brukes til porselensinnlegg og må, i likhet med gullinnlegget, lages på et dentallaboratorium etter avtrykk på tannlegekontoret. Porselensinnlegget limes på plass med en spesiell plastteknikk. Porselensinnlegg kan lages så de passer til tannens farge og de er mer motstandsdyktige mot misfargning enn komposittfyllinger. Behandlingen er relativt kostbar.
  • Gullfyllinger eller gullinnlegg kan fremstilles etter avtrykk/modell på et dentallaboratorium og sementeres deretter på tannen. Gull er et edelmetall som meget godt tolereres av vevene i munnhulen. Har man en god munnhygiene behøver et slikt gullinnlegg aldri å legges om. Mange tannleger mener at gull er et svært godt fyllingsmateriale, ja kanskje det beste. Det er relativt dyrt og krever flere tannlegebesøk.

Hvis en stor del av tannens krone mangler, pågrunn av hull eller skade, kan den beste behandlingen være å få laget en krone. Karies som har nådd inn til tannens pulpa (nerve) kan enten behandles med rotbehandling (hvor den skadde/blottlagte nerven fjernes) eller man kan prøve en mindre omfattende behandling (pulpaoverkapping) hvor man forsøker å holde pulpa i live.

Fylling før & etter behandling

Hva skjer når tannlegen legger en fylling?
Når tannlegen skal stoppe et kariesangrep, fjernes først den skadde og bløte tannsubstans. Det rene, utborede og utskrapte hullet kan deretter fylles med en av de materialene som er beskrevet ovenfor.

Når trenger jeg en fylling?
Hvis du har et stort hull i en tann er du nok ikke i tvil. Men det er ofte hull på tannflater som du ikke kan se eller føle, derfor bruker tannlegen blant annet et lite speil og sterkt lys for å undersøke tennene.

Finner tannlegen noe unormalt eller mistenkelig undersøkes dette nærmere med spesielle instrumenter. Røntgenbilder av jekslene eller andre tenner er et utmerket diagnostisk hjelpemiddel. Hull som er under utvikling i tannmellomrommene viser seg ofte tydelig på et røntgenbilde.

Color Skin

Nav Mode