Rotfylling

ROTFYLLING

En rotbehandling innebærer at tannlegen fjerner tannens nerve som ligger i en kanal i tannens kjerne. Kanalen går fra krone til rotspiss. Når den skadde, betente eller døde nerven er fjernet, desinfiseres og renses rotkanalen mekanisk med spesielle rotfiler. Etter dette fylles kanalen med et materiale som forsegler kanalen.

De vanligste grunnene til problemer med tannens nerve er:
– Skade på tannen etter et slag eller fall. Skaden på pulpa kan vise seg med det samme, men det kan også gå flere år før en slik skade viser seg.

– Et hull som er så dypt at det når helt inn til nerven og dermed blir pulpa infisert.

Hva om jeg ikke rotfyller?
Hvis en infisert eller død pulpa ikke behandles kan infeksjonen spre seg nedover i rotkanalen til kjevebenet og det kan utvikle seg en tannbyll ved rotspissen. Da kan kjevebenet rundt rotspissen ødelegges. I denne situasjonen kan du få tannverk. 

Rotbehandlingens løp er slik:
Rotbehandling gjennomføres gjerne over flere besøk.

1.     1. Dersom tannlegen tror at behandlingen blir smertefull, settes lokalbedøvelse. Deretter lages det en åpning gjennom baksiden av tannen hvis det er en fortann, eller gjennom tyggeflaten hvis det er en jeksel. En fortann har en rotkanal, mens jeksler har flere rotkanaler

2.     2. Det betente eller døde nervevevet fjernes i tannkronen og i rotkanalen. Det desinfiseres og kanalen renses. Tannlegen bruker en  bakteriedrepende pasta.

3.     3. Hvis det er nødvendig med flere tannlegetimer dekkes åpningen i tannens krone med en midlertidig fylling.

4.     4. Ved neste besøk fjerner man den midlertidige fyllingen og videre behandling kan fortsette. Når kanalen er ren, tørr og symptomfri kan den fylles med et rotfyllingsmateriale som er laget som en tynn gummispiss som har kanalens form. I kanalen sprøytes en sementpasta før den tilpassede gutaperkaspiss fyller opp i samme kanal. Målet er en fullstendig tett forsegling på rotspissen.

5.    5.  Har tannen vært sterkt skadet er det muligens nødvendig å lage en krone på tannen. Det er vanlig å sikre tannens krone på ulike måter fordi rotbehandlingen ofte svekker tannen.

Må man rotfylle flere ganger i løpet av livet?
Den rotfylte tannen kan vare hele livet på lik linje med dine andre tenner. Tannen er like mye og like lite utsatt for hull og tannkjøttbetennelse. Derfor er god munnhygiene og regelmessige kontroller hos tannlegen som vanlig viktig. Grunnen til at tannen måtte rotbehandles er fordi den hadde en stor skade, for eksempel et et stort kariesinngrep. Tannen var altså svekket før rotbehandlingen. Selve rotbehandlingen gjør ikke tannkronen sterkere. Det er derfor viktig å forstå omfanget og betydningen av den behandling tannen får. Den beste måten å vurdere om en rotbehandling er vellykket er ved å sammenligne røntgenbilder før og en viss tid etter behandling. Denne sammenligningen vil vise om prosessen har utviklet seg som den skal.

Color Skin

Nav Mode