Tannkroner

KRONER/BROER
Vanligvis sitter både kroner og broer fast i tennene. Derfor kalles de «fast protetikk» i motsetning til avtakbare proteser, som kan tas ut av munnen når man ønsker det. Avtakbare proteser, som kun erstatter noen tenner, kalles av enkelte pasienter litt upresist for «broer». Den korrekte betegnelse er «avtakbar delprotese».

Hvordan kroner fungerer
En krone lages vanligvis fordi det ikke er mulig å reparere tannen med en fylling. En krone omslutter og dekker fullstendig restene av den naturlige tannkronen. I tillegg til å bygge opp igjen en skadet tann, lages av og til også kroner for å forbedre tannens/tennenes utseende. Kroner egner seg bra til dette fordi kronens farge, form og stilling kan lages presist som tannlegen og pasienten vil ha det. En krone kan også festes på et implantat. På den måten erstattes både krone og rot. Det er naturlig og vanlig at tenner som kan sees når man snakker eller smiler lages i et tannfarget materiale, altså porselen eller plastkompositt, slik at tennene passer fargen på dine naturlige tenner. Gull-og andre edle metallegeringer kan også brukes uten at de er dekket av porselen. Slike kroner brukes hyppigst på de bakerste jeksler hvor tyggetrykket er stort. Den mest benyttede kronetypen i dag er en metallkrone med fastbrent porselen. Det lages en indre metallkjerne hvor man siden brenner tannfarget porselen fast. På den måten får man en krone hvor kun porselen er synlig, samtidig som kronen har en indre sterk metallkjerne.

Tannlegen anbefaler en krone om:

  • Det ikke lenger er forsvarlig å reparere tannen med en fylling.
  • Tannen er for svak.
  • Det mangler så mye tann at en fylling ikke fungerer eller holder.
  • Som pilar i en bro.
  • Det skal settes en krone på et tannimplantat.
  • Misfarget eller misdannet tann som skal erstattes.
  • Tannen kan være svekket etter rotbehandling.

Hvordan en bro fungerer
Broer kan brukes hvis du mangler en eller flere tenner. En betingelse for å kunne lage en bro er at det finnes tenner (bropilarer) som broen kan festes på. Det betyr at det må være gode tenner i hver ende av broen. Manglende tenner vil av og til medføre at de andre tennene begynner å flytte seg, rett og slett fordi det nå er plass. Som en følge av dette kan bittet mellom tennene i over-og underkjeven bli dårlig. Man skal være oppmerksom på at det ikke er en absolutt nødvendighet å erstatte alle manglende tenner. Denne vurderingen gjør du i samråd med tannlegen.

Broer kan også brukes for erstatte en eller flere tenner. Broer sementeres (festes) til dine naturlige tenner på hver side av «hullet» i tannrekken. Disse tennene kaller vi bropilarer. De fungerer som pilarer i brospennet som på en vanlig veibro. De erstattede tennene kaller vi mellomledd og fyller plassen mellom bropilarene og erstatter de manglende tenner. Her brukes de samme materialene som man bruker til kroner. Tannlegen og tanntekniker vil være de beste til å avgjøre hvilket materiale som bør brukes med tanke på plassering og funksjon av det som skal erstattes. Tannfargede materialer brukes selvfølgelig der hvor broen vil synes godt.

 

 

Hvordan lages kroner og broer?
Før en krone eller en bro kan lages må tannen eller tennene slipes til en fasong slik at kronen eller broen kan tres ned over tannen som en ”hette”. Når tannen er slipt til, tar tannlegen et avtrykk for å få en nøyaktig modell til fremstillingen av kronen eller broen. Hvis det skal brukes tannfargede materialer finner tannlegen den riktige fargen for kronen eller broen. Målet er at tannen skal matche dine naturlige tenner med tanke på farge, form og design.

Et tannlaboratorium bruker avtrykket til å lage en gipsmodell, hvorpå kronen eller broen kan lages. En midlertidig krone eller bro lages og sementeres på den tilpassede tannen mens det tekniske arbeidet utføres. Når kronen/broen er klar fjernes den midlertidig kronen/broen og den nye kronen/broen festes med sement (sementeres).

Hvor lenge holder en krone eller bro?
Kroner og broer kan holde i mange år, men de kan også løsne. Hvis dette skjer kan tannlegen som regel feste kronen eller broen igjen. Dersom du har en mistanke om at en krone eller bro er løs bør du kontakte tannlegen straks. Det er svært viktig å få reparert en slik løsning hurtigst mulig. Dersom man utsetter en slik reparasjon vil ofte pilartenner få så store skader at hele kronen/broen må lages på nytt.

God munnhygiene har avgjørende betydning for levetiden til en krone eller bro. Tenner som har krone eller en bropilar kan som alle andre tenner få karies (hull) og periodontitt. Regelmessige kontroller hos tannlegen/tannpleier er bra. Unngå å bruke kroner og broer til annet enn normal tygging. Ikke bruk tennene dine som verktøy! For eksempel til å åpne melkekartonger, annen emballasje eller flaker. Dette gjelder selvfølgelig også for dine naturlige tenner.

Color Skin

Nav Mode